Pregled prijavljenih in že ocenjenih izdelkov - video utrinki

Na dobrotah sodelujejo kmetije s 1304 izdelki in dosedaj je nagrajenih s priznanji že 704 izdelkov. Rekordno število prijavljenih. Letos prvič v ocenjevanju slovenski med.

 

Ogled filma: Video utrinki

Prevzem razpredelnice: Prijavljeni in nagrajeni izdelki