Plakati

Še tako dolga pot se prične s prvim korakom. (slov. pregovor)

Razvoju in rasti kakovosti razstave »Dobrote slovenskih kmetij« je sledilo tudi tiskano
oglaševanje. Če je bil začetek sramežljivo skromen, prvi plakati so bili namreč povsem
preprosti in enolični, vsebovali so zgolj pisno obvestilo o dogodku, pa so sčasoma prerasli v
vabeče barvne posterje, ki so že zaradi likovne pestrosti privabljali poglede mimoidočih. K
razvoju bogastva plakatnega oglaševanja je v veliki meri prispevala tudi sama tehnika tiska,
ki je za zahtevnejše likovne podvige postala cenovno dostopnejša.


Odkar se je pričel uporabljati plakat za »Dobrote« v barvni obliki, je nastala prva barvna
risba slamnatega peharja, napolnjenega z raznimi dobrotami, vrh katerih je bila postavljena
stara kmečka cimprača kot nostalgičen spomin na čase, ko so vse te dobrote, ki se danes
predstavljajo kot samoumevna živila potrošniške družbe, predstavljale resnične dobrote,
dosegljive le nekajkrat na leto ob velikih praznikih. Ta pehar dobrot se je skozi leta na mnogih
plakatih uporabljal v raznih variantah. Lahko bi rekli, da je ob uradnem znaku Dobrot postal
neformalen razpoznavni likovni element prireditve.


Plakati, ki so dve desetletji in pol vabili na državno razstavo »Dobrote slovenskih kmeti«,
so v sklopu letošnje prireditve postavljeni na ogled. Žal se nista ohranila plakata prvih dveh
razstav. Kdo bi vedel, morda takrat nihče ni niti slutil dimenzij razvoja razstave in se mu je
zdelo nepomembno, da bi jih ohranil.

Branko Zupanič

Plakat 2003
Plakat 2003
Plakat 2004
Plakat 2004
Plakat 2005
Plakat 2005
Plakat 2006
Plakat 2006
Plakat 2007
Plakat 2007
Plakat 2008
Plakat 2008
Plakat 2009
Plakat 2009
Plakat 2010
Plakat 2010
Plakat 2011
Plakat 2011
Plakat 2012
Plakat 2012
Plakat 2013
Plakat 2013
Plakat 2014
Plakat 2014
Plakat 2015
Plakat 2015