Anketa - lokalna hrana

20. 11. 2023

Vzemi si čas in izpolni kratko anketo. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Spoštovani!

Sem Milan Bizjan, izredni študent Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. V diplomski nalogi "Model povezovanja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah s skupno promocijo", bom raziskal potrebe potrošnikov po lokalno pridelani hrani in s tem zmanjšanje onesnaževanja našega prostora. Vaše sodelovanje v anketi mi bo v veliko pomoč pri pripravi naloge.

V sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije bomo raziskal potrebo po organizaciji večdnevnega sejma, na katerem bi se predstavili slovenski pridelovalci hrane in slovensko podeželje.

Prosim vas, da si vzamete 5 minut časa za izpolnitev spletne ankete na povezavi https://www.1ka.si/a/a3ba8ecc. Odgovori so anonimni in bodo uporabljeni le za namen te raziskave.

 

Prosim, da k izpolnitvi ankete povabite tudi vaše prijatelje in znance. Hvala in prijazen pozdrav,

Milan Bizjan

Nazaj