KGZS Zavod Ptuj, Mestna občina Ptuj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z ostalimi kmetijsko gozdarskimi zavodi in ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS prirejamo v okviru FESTIVALA DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ 34. državno prireditev in ocenjevanje kmečkih prehranskih izdelkov.

 

   Razpis za sodelovanje na 34. državnem ocenjevanju

DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ 2023

 

Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj in razstavo nagrajenih izdelkov iz žit, mesnih izdelkov in vin, bo potekala od 19. do 21. maja 2023 v Minoritskem samostanu na Ptuju. Tako kot v preteklih letih bodo tudi letos izdelke ocenjevale strokovne komisije, podeljena bodo zlata, srebrna in bronasta priznanja za kakovost.

Ocenjujejo se: izdelki iz žit, mlečni in mesni izdelki, olja, kisi, žgane pijače, suho sadje in drugi pridelki, vina, sadjevci – sadna vina, sadni in zelenjavni sokovi, nektarji in sirupi,  domače marmelade, džemi in sadni namazi, kompoti, konzervirana zelenjava in drugi pridelki, med, čaji, medice ter ribji izdelki.

 

Razpis in  pravilniki o ocenjevanju izdelkov na Dobrotah slovenskih kmetij 2023 so objavljeni na spletnih straneh KGZS in KGZS Zavoda Ptuj: www.kgz-ptuj.si ali www.dobroteslovenskihkmetij.si

 

Na prireditvi Dobrote slovenskih kmetij lahko sodelujejo kmetije in druga kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri MKGP, oziroma imajo trajne nasade vpisane v register pri MKGP ali so vpisani v register čebelnjakov. Ocenjujejo se izdelki iz surovin pridelanih na lastnem kmetijskem gospodarstvu, del surovin je lahko dokupljenih ali nabranih (za čaje) na lokalnem območju. Pri izdelkih iz žit lastna surovina ni pogoj, če gre za peko na tradicionalni način.

Vsi, ki želite sodelovati na ocenjevanjih, se javite na lokalni enoti kmetijske svetovalne službe, kjer vam bo svetovalec - svetovalka elektronsko izpolnil/a prijavnico za vsak izdelek posebej. S seboj prinesite KMG MID vašega kmetijskega gospodarstva in potrdilo o plačilu kotizacije.

Zadnji rok za prijavo je četrtek, 19. januar 2023.

Vsak izdelek za ocenjevanje mora biti opremljen z deklaracijo, iz katere je razvidno, za kakšen izdelek gre, odstotki posameznih sestavin, vsi dodatki ter čas in način priprave (klobase za kuhanje, čaji, testenine in sirupi).

VZORCI, KI NE BODO PRIJAVLJENI IN ODDANI V SKLADU Z RAZPISOM NE BODO OCENJENI, ( premajhne količine, prerezani, nepravilno označen čas in način priprave ….).

Prispevek - kotizacija za ocenjevanje znaša skupaj z DDV-jem 30,00 evrov za prvi izdelek, za vsak naslednji izdelek na isto ime in priimek pa 25,00 evrov.

Organizatorji razstave vabijo kmetice in kmete, ki želijo prodajati svoje nagrajene izdelke v času prireditve na Ptuju, da to sporočijo pristojni svetovalki - svetovalcu za kmečko družino in  dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

Prijave oddate in vse podrobnejše informacije lahko dobite pri svetovalkah - svetovalcih za kmečko družino in  dopolnilne dejavnosti na kmetijah na območju vašega kmetijsko gozdarskega zavoda ali na spletni strani: www.dobroteslovenskihkmetij.si  ali www.kgz-ptuj.si

Več o tem TUKAJ

 

                                          Organizatorji 34.  festivala Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2023