KGZS Zavod Ptuj, Mestna občina Ptuj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z ostalimi kmetijsko gozdarskimi zavodi in ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS prirejamo v okviru FESTIVALA DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ 33. državno ocenjevanje  prehranskih izdelkov.

1. del

RAZPISA

ZA SODELOVANJE NA 33. DRŽAVNEM OCENJEVANJU

 PREHRANSKIH IZDELKOV

Da boste vaše kakovostne izdelke lahko čimprej označevali z znakom dobrote slovenskih kmetij smo se odločili, da bomo nekatere skupine izdelkov ocenili že v jesenskem času.

Izdelke bodo ocenjevale strokovne komisije, podeljena bodo zlata, srebrna in bronasta priznanja za kakovost.

Konec leta 2021 bomo ocenjevali: sokove in nektarje, suho sadje in druge suhe pridelke, domače marmelade, džeme in sadne namaze, kompote, konzervirane vrtnine in druge konzervirane pridelke, med in  čaje.

Vse, ki želite sodelovati na ocenjevanju, pozivamo, da se čim prej oglasite pri svoji svetovalki ali svetovalcu za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na Kmetijsko gozdarskem zavodu na vašem območju. Zadnji rok za prijavo je ponedeljek 15. november 2021.

Prijavnina - kotizacija za ocenjevanje znaša 30,00 € z DDV za prvi izdelek, za vsak naslednji izdelek na isto ime in priimek pa 25,00 € z DDV. Plačilo mora biti izvedeno negotovinsko, pred vnosom prijavnice na enoti KSS.

NAVODILA ZA NAKAZILA KOTIZACIJE:

  • Prejemnik: KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj,
  • ŠT. TRR:  SI56 01100-6030234826
  • Koda namena:  GDSV
  • Namen plačila: Kotizacija za izdelke na DSK 2022

Prosimo vas, da uporabite naslednje sklice:

Tisti, ki delujete v sistemu DDV (izdelujete davčne evidence za Davčno upravo RS):

  • SI00 davčna številka-010012
  • in prejeli boste račun v skladu s 34. členom ZDDV

Tisti, ki ne delujete v sistemu DDV, torej ste končni potrošniki, pa je sklic:

  • SI00 9990-010012.  

V okence »Znesek« napišete skupno vrednost kotizacij izdelkov, ki jih prijavljate. ( Prvi izdelek 30,00 € + drugi in vsak naslednji izdelek po 25,00 €).  Kot plačnika navedete svoje ime in priimek oz. naziv.

Svetovalka-svetovalec za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na vašem terenu elektronsko izpolni prijavnico za vsak izdelek posebej ŠELE TAKRAT, KO JE KOTIZACIJA PLAČANA. Poleg prijavnic na določeno ime in priimek se priloži kopija dokazila o plačilu.

Razpis za sodelovanje na 33. državnem ocenjevanju DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ