Ocenjevanje

KGZS Zavod Ptuj s pomočjo ostali so-organizatorjev vsako leto objavi razpis in organizira ocenjevanja prijavljenih izdelkov v mesecih pred vrhuncem festivala, ki ga predstavlja osrednja prireditev v mesecu maju.

 Na objavljen razpis vsako leto odzove okrog 600 kmetij, ki skupaj prijavijo v ocenjevanje okrog 1000 izdelkov. Prijavljene kmetije morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • So vpisane v register kmetijskih gospodarstev pri MKGP in imajo lastno kmetijsko pridelavo,
 • imajo trajne nasade vpisane v register pri MKGP ali
 • so vpisane v register čebelnjakov.

Ocenjujejo se izdelki iz surovin pridelanih na lastni kmetiji, del surovin je lahko dokupljenih ali nabranih (za čaje) na lokalnem območju. Pri izdelkih iz žit, če gre za peko na tradicionalni način, lastna surovina ni pogoj.

Izdelke ocenijo strokovne komisije, ki so specializirane za posamezne skupine izdelkov.  Ocenjevanja se izvajajo ločeno za 16 skupin izdelkov.

Senzorična strokovna ocenjevanja potekajo ločeno za 16 skupin izdelkov:

 • izdelki iz žit,
 • mlečni izdelki,
 • mesni izdelki,
 • olje,
 • kis,
 • žgane pijače,
 • suho sadje in drugi pridelki,
 • vino,
 • sadjevci – sadna vina,
 • sadni in zelenjavni sokovi ter nektarji - bistri in motni,
 • domače marmelade, džemi in sadni namazi,
 • kompoti,
 • konzervirana zelenjava in drugi pridelki,
 • med,
 • čaji,
 • medice.

Od marca do sredine maja strokovne komisije izdelke senzorično ocenijo v skladu z veljavnimi pravilniki. Vse ocene in pripombe za posamezni izdelek, so zabeležene v ocenjevalnih zapisnikih, ki so osnova za podelitev priznanj. Vsaka kmetica oz. kmet tudi prejme ocenjevalni zapisnik iz katerega je razvidna ocene izdelka ter pripombe na kaj je potrebno biti v bodoče pozoren pri izdelavi podobnih izdelkov.