Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Klara Otoničar

Telefon: 040 234 060

Enaslov: klara.otonicar@kgzs.si ali dobrote@kgzs.si

KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

Mojca Čep

Telefon: 051 269 640

Enaslov: mojca.cep@kgz-ptuj.si ali dobrote@kgz-ptuj.si