Pridelki in izdelki slovenskih kmetij

S projektom »Dobrote slovenskih kmetij« je bilo v zadnjih 33 letih kmetijam omogočeno, da so svoja tradicionalna znanja in prakse oblikovali v visoko kakovostne izdelke. Strokovno ocenjevanje in podelitev priznanj za kakovost sta spodbujali kmetije k dvigu kakovosti in njenemu ohranjanju. Tradicija in sodobnost sta tako z roko v roki pripravila ponudbo, ki jo prinašajo v vaše domove.

S hrano najbolj začutimo pestrost in raznolikost slovenskega podeželja. Pridelana v sožitju z naravo, predelana s skrbnimi rokami na podlagi receptov, ki so se prenašali skozi generacije, tudi danes predstavlja najboljše čemur lahko rečemo »domače«. V kapljici ali koščku ujeto sonce, svežina vonja in polnost okusa nas vedno znova prepričata.

Sodoben način življenja, globalizacija trga s hrano je v zadnjih desetletjih v ozadje postavilo željo po ohranjanju tega bogastva Slovenije. Danes ga ponovno odkrivamo in s tem dajemo tudi sebi polnost življenja, ki je tudi v na videz majhnih stvareh, kot najboljše, kar ponujajo naše kmetije.

Upamo, da si boste na teh straneh našli izdelke, ki vas bodo v to prepričali.

 

Baza ponudbe in ponudnikov je nastala v okviru EIP projekta Seneno meso in mleko, katerega vodilni partner je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Predstavitveni portal Dobrote slovenskih kmetij je namenjen temu, da se ponudniki predstavijo končnemu kupcu s svojo ponudbo. Ponudbo lahko usmerjamo v Katalog živil za javno naročanje ali HORECA sektorju, digitalni slovenski tržnici, domačim kotičkom, trgovinskim sistemom, tržnicam, zabojčkom, itd.

Portal bo pripomogel k večji prepoznavnosti ponudnikov, povečani neposredni prodaji njihovih pridelkov in izdelkov ter možnost povečanja proizvodnje.

Ponudniki imajo lasten dostop do baze, prek katerega lahko urejajo ažurne podatke o svoji ponudbi.