Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: 01/513-66-00

Enaslov: dobrote@kgzs.si ali kgzs@kgzs.si