15. oktober - Dan kmetic

15. 10. 2021

15. oktober - Dan kmetic

Združeni narodi so leta 1996 15. oktober razglasili za svetovni dan kmetic, ki letos poteka pod geslom: " Podeželske ženske pridelujejo dobro hrano za vse."

V Sloveniji, ker prevladujejo družinske kmetije igrajo ženske ključno vlogo. Kljub temu, da so v 29% nosilke kmetijskih gospodarstev, ženske na podeželju še vedno spadajo med ranljive skupine prebivalcev. Še vedno je mnogo žensk na podeželju brez pokojninskega in invalidskega zavarovanja in s tem v njihovi starosti ali stiski, odvisne od svoje družine

Brez kmečkih žena si težko predstavljamo življenje na kmetiji, ki zahteva gospodinjska dela, dela na kmetijskem gospodarstvu in mnogokrat tudi skrb za ostarele.

Ženske na podeželju so tudi tiste, ki skrbijo za obroke, topla kosila in večerje in nenazadnje kmečke ženske so bile prve, ki so sodelovale na zdaj že tradicionalnem ocenjevanju in festivalu Dobrote slovenskih kmetij. Brez njih tako bi bilo največjega praznika slovenske hrane.

Nazaj