23 priporočil za zmanjševanje odpadne hrane

27. 03. 2023

Evropski državljanski odbor za odpadno hrano je v začetku februarja sprejel 23 priporočil o nadaljnjem zmanjševanju odpadne hrane po vsej EU. O priporočilih so glasovali državljani, ki so s svojimi glasovi podali vpoglede o tem, kako pospešiti ukrepe za zmanjšanje živilskih odpadkov v EU.

 

23 priporočil za zmanjševanje odpadne hrane

1. Bližje kot je kmet, srečnejši je potrošnik: Manj odpadkov, več trajnosti

2. Okusi doma: javna in zasebna podpora lokalnemu kmetovanju za zmanjšanje zavržene hrane

3. Restavracije naj imajo moto »uživanje brez zavržkov«

4. »Stop zavrženi hrani«: Teden ozaveščanja o zavrženi hrani v šoli

5. Inovativnost embalaže in uporaba embalaže le po potrebi

6. Spodbujanje odraslih, da prednostno ukrepajo glede zavržene hrane

7. Delimo, ne zavrzimo!

8. Izmenjava podatkov in najboljših praks po Evropi

9. Zbiranje podatkov v celotni verigi preskrbe s hrano

10. Glasovi državljanov so pomembni: Sodelovanje državljanov v evropski prehranski politiki

11. Pravkar izbrano: Vrednost sezonske hrane

12. Vseevropska mreža za izmenjavo hrane

13. Načrtovani nakupi in prerazporeditve

14. Vsi odpadki imajo težo

15. Obvezen sistem poročanja za preglednost skupaj s kaznimi in nagradami

16. Vseevropska zakonodaja o uničenju neprodanih živil – pristop vzajemnega učenja v državah članicah

17. Preglednost živilskih odpadkov za lažje ukrepanje

18. Razširitev definicije živilskih odpadkov, da bi prihranili nezaužito hrano

19. Prehransko ozaveščanje in trajnostna prehrana v osnovnih in srednjih šolah

20. Spodbujati in podpirati aplikacije in platforme za izmenjavo hrane, ki povezujejo potrošnike med seboj

21. Prihranimo hrano, prihranimo denar: Evropska kampanja proti potrati hrane v sodelovanju s trgovci s hrano štiri vikende na leto

22. Vzpodbuditi zavedanje potrošnikov glede svojega vpliva na živilske odpadke ter da razumejo, kako predelati, ohraniti in ponovno uporabiti izdelek pred in po preteku datuma

23. Izvajanje standardiziranih praks na maloprodajni ravni pri promociji izdelkov, ki jim je potekel rok uporabe

 

Vir: Naša super hrana

Nazaj