Hrana ni za v smeti

20. 06. 2022

Do leta 2030 smo se na globalni ravni zavezali prepoloviti količino odpadne hrane na prebivalca. To lahko dosežemo le s skupnimi prizadevanji, ki se začnejo pri vsakem posamezniku.

Predstavljamo vam Priporočila za ukrepanje na področju preprečevanja odpadne hrane

 

Kot predsednica platforme EU o izgubah hrane in živilskih odpadkih z izjemnim zadovoljstvom naznanjam to pomembno publikacijo, v kateri so zbrani prispevki, znanje in izkušnje približno 70 organizacij, vključno z mednarodnimi institucijami in institucijami EU, strokovnjaki iz držav članic EU in organizacij zasebnega sektorja, ki delujejo po načelu „od vil do vilic“, pa tudi raziskovalnih inštitutov in univerz, bank hrane ter potrošniških, okoljskih in drugih nevladnih organizacij.

Platforma EU o izgubah hrane in živilskih odpadkih je edinstveni forum, ki združuje ključne akterje, ki zastopajo javne in zasebne interese, za svetovanje vsem akterjem o ukrepih, potrebnih za preprečevanje in zmanjšanje odpadne hrane (vključno z ukrepi na ravni EU), olajšanje izmenjave dobrih praks in oceno doseženega napredka.

Člani navedene platforme EU so že od prvega sestanka zelo jasno zavezani ukrepanju in zagotavljanju, da bodo njihovo delo in preudarki zagotovili spremembe ter bodo pomembni pri spodbujanju vseh akterjev k sprejetju konkretnih ukrepov za doseganje globalnih ciljev glede zmanjšanja izgub hrane in živilskih odpadkov. Pozvali so k ustanovitvi podskupine za „ukrepanje in izvajanje“ ter ji naložili, naj pripravi priporočila za ukrepanje, predstavljena v tem dokumentu.

Med postopkom določanja ključnih priporočil za ukrepanje smo se znova srečevali s pomanjkanjem ustreznih dokazov ter zlasti z nezadostnimi podatki o izgubi hrane in ravneh odpadkov, potrebnimi za sprejetje utemeljenih in učinkovitih intervencij ter njihovo usmerjanje. V poročilu Skupnega raziskovalnega središča1 , v katerem je ocenjena učinkovitost pobud za preprečevanje nastajanja odpadne hrane, so izpostavljene te vrzeli v podatkih ter potreba po določitvi jasnih ciljev in oblikovanju okvira skupnega ocenjevanja, ki bo akterjem omogočal, da količinsko opredelijo gospodarske, okoljske in družbene učinke preprečevanja odpadne hrane.

Medtem ko se ukrepi EU, ki se izvajajo v okviru akcijskega načrta za krožno gospodarstvo iz leta 2015, v skladu z zakonodajo EU o odpadkih osredotočajo na preprečevanje odpadne hrane, se platforma posveča preprečevanju izgub hrane in odpadne hrane, k čemur poziva konkretni globalni cilj trajnostnega 1 https://eplca.jrc.ec.europa.eu/FoodSystem.htm. 4 razvoja 12.3. Uvedba spremljanja ravni odpadne hrane in poročanja o njih na ravni EU na podlagi skupne metodologije EU za merjenje odpadne hrane je ključni ukrep, ki bo omogočil določitev izhodišča EU do leta 2023 in razmislek o določitvi ciljev za spodbujanje nadaljnjega ukrepanja.

Kar zadeva izgube hrane, bo Komisija s platformo nadalje razpravljala o izvedljivosti in tehnični možnosti spremljanja izgub hrane in/ali pretoka sredstev v živilskopredelovalni industriji v EU. Prvi korak, ki bi pomagal zagotoviti informacije za to delo, bi bila predhodna študija o izgubah hrane, ki bi bila potrebna za opredelitev količin, žariščnih točk in priložnosti za ukrepanje, vključno z valorizacijo sredstev iz primarne proizvodnje.

Ker se Komisija loteva priprave strategije „od vil do vilic“ za trajnostno hrano v celotni vrednostni verigi, bo preprečevanje izgub hrane in odpadne hrane vse pomembnejše. S prispevkom platforme EU o izgubah hrane in živilskih odpadkih se postavlja pomemben temelj za prihodnjo strategijo.

 

Sabine Jülicher Predsednica platforme EU o izgubah hrane in živilskih odpadkih

Nazaj