Izbrana kakovost – Slovenija

07. 11. 2022

Slovenski pridelovalci in predelovalci hrane ter trgovci se zavedajo, da je jasna informacija o izvoru surovin za potrošnika zelo pomembna. Prepoznavanje v Sloveniji pridelanih in predelanih kakovostnih proizvodov je lažje tudi zaradi sheme kakovosti »izbrana kakovost«.

 

»Izbrana kakovost« je nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena kmetijskim pridelkom oziroma živilom s posebnimi lastnostmi. Te se lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu. Z označbo »izbrana kakovost – Slovenija« so označeni pridelki in izdelki, ki so pridelani in predelani v Sloveniji ter so deležni dodatnih, strožjih kontrol. Bolj jasno, predvsem pa poenoteno, je sporočilo o lokalnem poreklu.

Zagotovilo za poreklo, kakovost in nadzor

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« zagotavlja slovensko pridelavo in predelavokakovost izdelkov zaradi upoštevanja kratkih transportnih poti, omejenega časa transporta, visoko kakovostno krmo ter izpolnjevanje posebnih zahtev pri zdravstvenem varstvu živali, kot tudi v postopkih predelave in redno kontrolo v obratih pridelovalcev in predelovalcev, ki jo opravljajo neodvisni certifikacijski organi.

Katera živila že nosijo označbo »izbrana kakovost – Slovenija«

V shemo »izbrana kakovost – Slovenija« se bodo postopoma vključili različni sektorji slovenskega kmetijstva. Na policah trgovin že lahko najdemo mleko in mlečne izdelke, sveže perutninsko in goveje meso, nekaj svinjskega mesa ter sadje.

Specifikacije

Za vsak sektor posebej je sprejeta in uradno objavljena specifikacija za shemo kakovosti »izbrana kakovost«, ki jo je predlagal posamezni sektor. V specifikacijah so natančno določeni kriteriji, dodatni pogoji, zahteve in sistem nadzora, ki jih morajo izpolnjevati vsi deležniki v dobavni verigi: pridelovalci, rejci in predelovalci, v nekaterih sektorjih tudi trgovine.

Uradno sprejete in potrjene specifikacije za vse sektorje se nahajajo v poglavju »Izbrana kakovost – specifikacije in zaščitni znaki« na tej povezavi.

Certificiranje

Pridelovalci in predelovalci se lahko certificirajo individualno ali skupinsko, zato skupinski certifikat vsebuje prilogo s seznamom vseh članov skupine, ki je certificirana. Predelovalni obrati lahko imajo lasten certifikat tudi za predelavo, kot je to na primer v mlekarnah.

TV spot "Izbrana kakovost Slovenija"

TV spot: Zakaj je naše mleko super?

 

Vir: naša super hrana

Ključne besede: izbrana kakovost, naša super hrana, dobrote slovenskih kmetij

Nazaj