Javni razpis, odpadna hrana

20. 07. 2023

Javni razpis je namenjen zbiranju predlogov v okviru programa enotnega trga (SMP) – sklop hrana: „Nepovratna sredstva za deležnike za izboljšanje merjenja odpadne hrane (živilskih odpadkov) in pomoč pri izvajanju preprečevanja nastajanja odpadne hrane (živilskih odpadkov) v njihovih dejavnostih in organizacijah“. 

Cilj razpisa je podpreti deležnike pri sprejemanju ukrepov za obravnavo potrošniških odpadne hrane (živilskih odpadkov) (tako doma kot zunaj doma), ki zajemajo vrste ukrepov, kot so intervencije za spremembo vedenja, izobraževanje in usposabljanje, izdelava in izvajanje smernic za preprečevanje nastajanja odpadne hrane (živilskih odpadkov), programi spremljanja odpadne hrane (živilskih odpadkov), kampanje ozaveščanja in komunikacijsko gradivo ter razvoj novih poslovnih modelov. Ta razpis je namenjen predvsem sodelovanju ali partnerstvu več deležnikov v celotni verigi preskrbe s hrano, vključno s ključnimi akterji, kot so kmetje, proizvajalci, trgovci na drobno, gostinske storitve ter raziskovalci, nevladne organizacije in javni subjekti (npr. lokalni, regionalni ali nacionalni organi, izobraževalne ustanove itd.).

Predlogi morajo slediti pristopu Target-Measure-Act[1], tako da obravnavajo in vključujejo naslednje 4 korake:
· izvedba začetne diagnoze zavržene hrane
· določanje ciljev za zmanjšanje odpadne hrane (živilskih odpadkov) [2]
· razvoj in izvajanje ukrepov/intervencij za reševanje žariščnih točk
· izvedbo končne meritve za oceno doseženega napredka.

Več o tem TUKAJ. 

Za dodatna vprašanja vam je na voljo ga. Tadeja Kvas Majer, Tadeja.Kvas-Majer@gov.si, iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  

Nazaj