Kmetijske organizacije podale pobudo za zagotavljanje sledljivosti in označevanje porekla živil v javnih ustanovah

09. 11. 2023

Skupine prebivalcev, ki se prehranjujejo v javnih ustanovah in njihovi zakoniti skrbniki imajo pravico do informiranosti glede porekla obrokov, ki se pripravljajo v teh ustanovah in ga za njih izberejo odločevalci teh ustanov oz. njihovi ustanovitelji (lokalne skupnosti, država).

 

Kmetijske organizacije, predstavnice čebelarjev, kmetov in njihovih zadrug, smo predsednici Republike Slovenije Nataši Pirc Musar in predsedniku Vlade Republike Slovenije dr. Robertu Golobu podale pisno pobudo, da se v obratih javne prehrane, v katerih se prehranjujejo ranljive skupine prebivalcev (otroci in mladostniki, bolniki, starejši) zakonodajno uredi: spremljanje sledljivosti porekla kmetijskih pridelkov in živil, ki se uporabljajo pri pripravi obrokov ter pregledno podajanje te informacije tako varovancem ustanov kot njihovim zakonitim skrbnikom.

Namen pobude je administrativno vitka zakonodajna ureditev sledljivosti in označevanja porekla kmetijskih pridelkov in živil, ki se v javnih ustanovah uporabljajo pri pripravi obrokov za ranljive skupine prebivalcev, zlasti otroke in mladostnike, kjer ima izbira živil največji vpliv na njihovo prihodnost. Skupine prebivalcev, ki se prehranjujejo v javnih ustanovah in njihovi zakoniti skrniki imajo po našem mnenju pravico do informiranosti glede porekla obrokov, ki ga za njih izberejo odločevalci v teh ustanovah oz. njihovi ustanovitelji (lokalne skupnosti, država).

Menimo, da imajo ranljive skupine prebivalcev, ki v okviru vzgojno-varstvenih, zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanov same ne morejo vplivati na izbiro sestavin za pripravo obrokov, ter njihovi zakoniti skrbniki pravico do informiranosti glede izvora teh sestavin, s čimer posredno prejmejo informacijo tudi glede trajnostnega vidika prehranske verige, ki so ga za njih izbrali odločevalci v teh ustanovah oz. njihovi ustanovitelji (lokalne skupnosti in država).

Zlasti skrbniki otrok in mladostnikov imajo pravico vedeti, kakšna izbira so sestavine obrokov, ki se pripravljajo v vzgojno-varstvenih ustanovah, na katero niso imeli vpliva, kljub temu, da je ta izbira financirana iz proračunskih sredstev in njihovega prispevka. Varovanci teh ustanov in njihovi zakoniti skrbniki imajo pravico biti informirani glede porekla izbire, zlasti ker ima le-ta vpliv na trajnostni vidik prehranske verige, v katero so varovanci vključeni, tako iz okoljskega, gospodarskega kot socialnega prispevka, kar podrobneje utemeljujemo v nadaljevanju te izjave TUKAJ.

Pobudo za zagotavljanje sledljivosti in označevanje porekla živil v javnih ustanovah s priloženimi pojasnili najdete TUKAJ.

 

Organizacije pobudnice: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije; Zadružna zveza Slovenije; Čebelarska zveza Slovenije; Sindikat Kmetov Slovenije; Zveza Slovenske podeželske mladine; Zveza kmetic Slovenije; Ekoci - eko civilna iniciativa Slovenije, Združenje za trajnostno prihodnost.

Nazaj