Označevanje živil

02. 04. 2024

Podajamo vam nekaj informacij glede označevanja živil. 

 

Na prodajnem mestu morajo biti za vsa ne predpakirana živila zagotovljene najman naslednje informacije:

 • ime živila,
 • ime in naslov nosilca živilske dejavnosti,
 • podatki o alergenh.

Pri vnaprej pakiranih - še neto količina in datum mininalne trajnosti ali datum uporabe (če se prodaja po kosih, neto količina ni potrebna). 

Označbe morajo biti v slovenskem jeziku in v pisni obliki nameščene na: 

 • prodajnem mestu,
 • na živilu,
 • ali posredno ob živilu. 

 

Ime živila: 

je njegovo prepisano prodajno ime. Če prodajno ime ni prepisano je ime živila negovo običajno ime, če  pa običajnega imena ni ali se ne uporablja, se navede opisno ime živila. 

Ime zaščiteno kot intelektualna lastnina, blagovna znamka ali izmišljeno ime, ne nadomesti prodajanga imena živila. 

Upoštevati je potrebno tudi:

 • Pravilnike o kakovosti za posamezne vrste živil. če ti obstajajo.
 • Pravilnik o kakovosti prekovskih izdelkov.
 • Pravilnik o kakovosti izdelkov iz žit.
 • Pravilnik o sadnih sokovih in ketaerih podobnih izdelkih, namenjenih za prehrano ljudi,..

Primer: 

 • ime domača marmelada se lahko uporablja za izdelke, v katerih je količina sadne kaše v 1000 g končnega izdelka večja od 300 g oz. 250 g pri črnem ribezu, šipku in kutini,
 • ime ekstra domača marmelada se lahko uporablja za izdelke, v katerih je količina sadne kaše v 1000 g končnega izdelka večja od 450 g oz 350 g pri črnem robezu, šipku in kutini. 

Seznam sestavin: 

 • Seznam sestavin je naveden pod ustreznim naslovom, ki vključuje besedo "sestavine".
 • Navedejo se v zaporedju glede na svojo maso v končnem proizvodu (padajoči vrstni red). 

Označevanje alergenov:

vsaka sestavina ali pomožno tehnološko sredstvo, ki povzroča alergije ali preobčutljivost, se uporablja v proizvodnji ali pri pripravi živila in je še vedno prisotno v končnem proizvodu, čeprav v spremenjeni obliki. Alergen se poudari z vrsto pisave, ki se jasno razlikuje od preostalega seznama snovi, na primer po črkah, stilu in barvi ozadja. 

Količina nekaterih sestavin: 

je potrebna, kadar je določena sestavina ali kategorija sestavin: 

 • navedena v imenu živila ali jo je potrošnik običajno povezuje s tem imenom,
 • poudarjena na označevanju z nesedami, slikami ali grafiko,
 • bistvena za opredelitev živila in se zaradi nje razlikuje od izdelkov, s katerimi bi jo bilo možno zamenjati zaradi imena ali izgleda. 

Datum minimalne trajnosti ali datum uporabe

 • Predelovalec rok uporabe določi SAM, odvisno od vrste živila, postopkov predelave in sestavin, načina shranjevanja. 
 • Datum minimalne trajnosti živila pomeni datum, do katerega to žiivlo ohrani svoje značilne lastnosti, če je pravilno shranjeno.                               UPORABNO NAJMANJ DO
 • Pri živilih, ki so iz mikrobiološkega vidika hitro pokvarljiva in lahko zato po krajšem obdobju predstavljajo neposredno trjnosti zamenja z datumom uporabe. Šteje se, da po datum uporabe živilo in varno.                                                                                                                                                  PORABITI DO
 • Datum je sestavljen iz navedbe dneva, meseca in po možnosti leta (vendar pri živilih): 

- katerih rok uporabnosti je manj kot tri mesece, zadostuje navedba dneva in meseca,

- katerih rok uporabnosti je več kot tri mesece, vendar ne več kot kot 18 mesecev, zadostuje navedba meseca in leta,

- katerih rok uporabnosti je več kot 18 mesecev, zadostuje navedba leta. 

Navedba datuma minimalne trajnosti se ne zahteva za: 

- sveže sadje in zelenjavo, vključno s kromprijem, ki ni bil olupljen, rezan ali podobno obdelan; to odstopanje pa se ne uporablja za kaleča semena in podobne prizvode, kot so kalčki stročnic, 

- vina, likerska vina, peneča vina, aromatizirana vina in podobne proizode, pridobljene iz sadja, razen grozdja on za pijače, ki spadajo pod oznako KN 2206 00, pridobljene iz grozdja ali grozdnega mošta, 

- pijače, ki svebujejo 10 volumenskih odstotkov alkohola ali več, 

- prekovsko ali slaščičarsko pecivo, ki se glede na vrsto običajno zaužije v 24 urah po izdelavi,

- kis, 

- sklaščičarske izdelke, ki so sestavljeni skoraj samo iz aromatiziranega in /ali obarvanega sladkorja, 

- kuhinjsko sol, kristalni sladkor, žvečilni gumi in podobne proizvode za žvečenje. 

Kako izdelke uporabim?

posebni pogoji shranjevanja in/ali pogoji uporabe: nap. porabiti v 3 dneh po odprtju, hrnaiti v hladilniku, na hladnem in zavarovano pred sončno svetlobo, zavarujte pred toploto, shranjujte na suhem. 

Kdo je izdelek izdelal?

Ime ali naziv podjetja in naslov nosilca živilske dejavnosti:

- ime in priimek, poln naslov,

- nosilec živilske dejavnosti, odgovoren za informacije o živilih, je nosilec dejavnosti pod čigar imenom ali nazivom podjetja se živilo trži. 

Država izvora ali kraj porekla: 

- obvezno označevanje države porekla po vertikalni zakonodaji; za med sadje in zelenjavo, ribe, goveje meso in proizvode iz govejega mesa, oljčno olje, vino, jajca in žgane pijače,

- navedbo države porekla ali kraja izvora je obvezna tudi za meso, ki spada pod oznake nomenklature. 

Stopnja alkohola: 

pri pijačah, ki vsebujejo več kot 1,2 volumenskega odstotka alkohola je treba navesti še dejansko alkoholno stopnjo. 

Označevanje hranilnih vrednosti: 

 • NI POTREBNO: za živila, ki jih proizvajalec dobavlja neposredno končnemu potrošniku ali lokalnim maloprodajnim podjetjem, ki dobavjajo neposredno končnemu potrošniku. 
 • POTREBNO: pri prodaji, ko je vmes posrednik, ki postane lastnik blaga, v obratu zaposlenih več kot 10 oseb in v primeru prodaje izven Slovenije.  Hranilne vrednosti zahtevajo javni zavodi: energijsko vrednost, količino maščob nasičenih maščob, ogljikovih hidratov, sladkorjev, beljakovin in soli. 

 

Vir: Irena Kos, KGZ Celje

 

 

Nazaj