Posvet Dopolnilne dejavnosti na kmetiji 2023

20. 10. 2023

V torek, 17. oktobra je v organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekal posvet Dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Poseben poudarek posveta je bil na novem načinu obdavčevanja pri izvajanju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki je začel veljati z letošnjim letom in trošarine. Kot je predstavila Branka Nagode iz Finančne uprave RS, nov način obdavčevanja dopolnilnih dejavnosti predvideva spremembo obdavčevanja za tiste dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki davčno osnovo ugotavljajo po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih. Višina normiranih odhodkov se po novem ugotavlja po dveh lestvicah, kar v praksi za veliko večino dopolnilnih dejavnosti na kmetiji predstavlja tudi do dvakrat višjo obdavčitev dopolnilnih dejavnosti. V nadaljevanju so bile s strani Melite Grilc predstavljene še trošarine. 

Sledila je bolj spodbudna tema: Živila- hrana danes in jutri, pri kateri je predavatelj dr. Emil Juvan iz Fakultete za turistične študije Univerze na Primorskem približal potrebe in pričakovanja turistov in drugih potrošnikov na turističnih kmetijah ter kako predstaviti in tržiti ponudbo turističnih kmetij zahtevnejšim potrošnikom.

Ob primerih dobrih praks s kmetij Pr`Gabršk, Senčar in Rožej  je bila udeležencem predstavljena njihova dejavnost in posledično tudi pomen diverzifikacije dopolnilnih dejavnosti in pomen različnih virov dohodka iz naslova dopolnilnih dejavnosti predvsem v kriznih obdobjih.

Nov strateški načrt predvideva več intervencij za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Mag. Andreja Komel je s strani MKGP predstavila intervencije kot finančne spodbude za izvajanje dopolnilnih dejavnosti. Novost so finančni instrumenti, ki jih delimo na mikroposojila, ki so namenjena mladim kmetom, malim kmetijam in dopolnilnim dejavnostim na kmetiji, ter razvojna posojila.  

Dopolnilnim dejavnostim so še posebej namenjene sheme kakovosti, ki jih je predstavila Ana Le Marechal Kolar iz Direktorata za kmetijstvo na MKGP, ki je pojasnila, zakaj so sheme kakovosti pomembne in kakšne ukrepe smo sprejeli na ravni države za zmanjšanje zavržkov hrane. Z manjšimi porcijami ali prilagojenimi količinami hrane bi lahko tudi dopolnilne dejavnosti v svoji panogi pripomogle k zmanjšanju zavržkov hrane in s tem zmanjšanju stroškov, saj so zavržki hrane čisti strošek obrata.

Koordinatorke in kooordinator za svetovanje o dopolnilnih dejavnostih iz območnih Kmetijsko gozdarskih zavodih so v nekaj stavkih predstavili razvoj dopolnilnih dejavnosti na svojem območju. Hkrati so predstavili tudi vsak po eno izmed skupin dopolnilnih dejavnosti, kot so navedene v Uredbi o dopolnilnih dejavnostih in s tem približali udeležencem celotni pregled razvoja po celotnem območju Slovenije.

Ob zaključku tematsko zelo raznolikega in vsebinsko izjemno polnega posveta je s strani Uprave za varno hrano in varstvo rastlin dr. Mira Kos Skubic predstavila še splošno označevanje živil in primere pravilnega označevanja ter varstvo potrošnikov in zavajajoče prakse pri označevanju.

Za konec celodnevnega posveta je bila udeležencem prikazana nova Facebook stran: »Dopolnilne dejavnosti na kmetiji« ter vabilo k spremljanju novosti s področja, ki bodo predstavljene na spletnem družbenem omrežju.

Nazaj