Povabilo lokalnim pridelovalcem hrane

24. 05. 2021

Mestna občina Kranj je na portalu javnih naročil objavila skupno naročilo dvanajstih javnih zavodov, preko katerega želi pridobiti lokalno pridelana živila za prehrano najranljivejših skupin (otroci, starejši). Javno naročilo z nazivom Nakup in dobava konvencionalnih in ekoloških živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema je objavljeno za javne zavode iz občin Kranj, Naklo, Šenčur in Cerklje na Gorenjskem.

Vabljeni k vpisu v Katalog živil za javno naročanje preko portala Dobrote slovenskih kmetij

V dinamični nabavni sistem tako vstopajo: Kranjski vrtci, OŠ Stražišče Kranj, OŠ Jakoba Aljaža Kranj, OŠ Orehek Kranj, OŠ Predoslje Kranj, OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Matije Čopa Kranj, BC Naklo, OŠ Naklo in OŠ Davorina Jenka – Cerklje na Gorenjskem. Ocenjena vrednost živil v štirih letih je 15 milijonov evrov. Pri izbiri dobaviteljev bodo poleg ekonomsko najugodnejših ponudb upoštevana tudi merila iz shem kakovosti, kar bo omogočalo izbiro lokalnih in ekoloških pridelovalcev.

 

Povezovanje z lokalnimi pridelovalci hrane

Mestna občina Kranj (MOK) si je kot eno ključnih nalog v prihodnjih letih zadala, da bo poskrbela za bolj kakovostno prehrano najbolj ranljivih skupin – otrok, mladostnikov in starejših. Na drugi strani pa želi vzpodbuditi lokalne pridelovalce, da povečajo pridelavo živil, ki se bodo tudi lokalno uporabila. S tem bi sklenili enega od najbolj pomembnih krogov krožnega gospodarstva: poskrbeti za boljše zdravje in razvoj otrok ter tudi drugih deležnikov v lokalnem okolju. Tako bo naša dežela postala bolj zelena in samooskrbna. V preteklem letu in pol je bilo realiziranih nekaj projektov ter specializiranih dogodkov z namenom povečanja lokalne prehranske samooskrbe, ki so se jih udeleževali tako strokovni sodelavci javnih zavodov, ponudniki (npr. dobavitelji, zadruge) kot predstavniki Kmetijske zbornice Slovenije (KGZS) in Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).

 

Dinamični nabavni sistem

Najpomembnejši projekt je zagotovo izvedba skupnega javnega naročila živil javnih zavodov preko dinamičnega nabavnega sistema (DNS). Projekt je s strokovnega, pravnega ter finančnega vidika zelo zahteven, zato je MOK k sodelovanju povabila GZS – Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij ter podjetje Praetor, ki bo formalno pravno vodilo postopek. Bistvena prednost DNS v primerjavi z drugimi oblikami javnega naročanja je, da zakonsko ni časovno omejen, hkrati pa se lahko ves čas njegovega trajanja pod istimi pogoji prijavljajo novi ponudniki, ki bi želeli dobavljati živila. Katalog živil za javno naročanje, ki je produkt GZS, je spletna aplikacija, ki javnim zavodom omogoča hitro in učinkovito celostno pripravo javnega naročila za živila. Oblikovana je tako, da so živila glede na njihove lastnosti (sestava, gramatura) razporejena v tipe izdelkov, ki se nato povezujejo v podkategorije, te pa v kategorije. Kategorije predstavljajo glavne skupine živil (mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, moke in mlevski izdelki …). Aplikacija omogoča ločene dostope za različne skupine uporabnikov. Živilska podjetja vnašajo svoje izdelke preko dostopa ponudnikov. Za vnos kmetij skrbi KGZS, zadrug pa Zadružna zveza Slovenije (ZZS). Javni zavodi lahko preko dostopa naročnikov v aplikaciji oblikujejo celotno javno naročilo, na enem mestu imajo narejeno tudi analizo trga. Projekt je primer dobre prakse sodelovanja javne uprave (MOK), zbornice (GZS) in gospodarstva (Praetor, d. o. o.).

 

Prve pogodbe do septembra

Prvih pet javnih zavodov, ki jim pogodbe za dobavo živil potečejo že letos, bo tako imelo do septembra že sklenjene nove pogodbe z dobavitelji, v štirih letih pa se bo v sistem vključilo vseh dvanajst zavodov. Sistem omogoča, da se k projektu vključijo še drugi javni zavodi, kar je cilj MOK, saj želi povečati lokalno samooskrbo ter zagotavljati zdravo, ekološko ter lokalno prehrano.

 

Javno naročilo za nakup in dobavo konvencionalnih in ekoloških živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema je objavljeno na portalu e-naročanje (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=399062, kjer se nahaja tudi razpisna dokumentacija. Celotna vsebina javnega razpisa je objavljena tudi na spletni strani MOK, v zavihku javni razpis; rok za oddajo dokumentacije je 14. junij 2021.

Avtor: Mestna občina Kranj, Ana Vizovišek

Nazaj