Pridelovalci hrane, povežite se z lokalnimi vrtci in šolami ter bodite del dogodka Tradicionalni slovenski zajtrk, 11. junija 2021

25. 05. 2021

Pod sloganom »Zajtrk s sadjem – super dan!« se bo 11. junija 2021 po Sloveniji izvedel nadomestni dogodek Tradicionalni slovenski zajtrk. Ker njegova izvedba v lanskem letu ni bila izvedljiva na način, da bi v vzgojno-izobraževalnih ustanovah zajtrk lahko doživeli, bo izveden tik pred koncem tega šolskega leta.

Vabimo vse pridelovalce slovenske hrane, da se povežete z lokalnimi vrtci in šolami ter jim predstavite svojo ponudbo. V vzgojno-izobraževalnih ustanovah bo namreč 11. junija potekal pravi Tradicionalni slovenski zajtrk. Pomeni, da se bo na ta dan za zajtrk jedlo kruh, maslo, med, mleko ter sveže ali suho sadje. Vsa živila bodo, kot vedno pri Tradicionalnem slovenskem zajtrku, slovenska. Vzgojno-izobraževalne ustanove, ki bodo zajtrk izvedle, bodo lahko uveljavljale pavšalno nadomestilo za nakup živil namenjenih zajtrku.

Ustanove same izberejo pridelovalce, predelovalce oziroma dobavitelje živil za Tradicionalni slovenski zajtrk in se z njimi dogovorijo glede načina in termina dostave živil ter ostalih zadev, povezanih z naročilom in dobavo živil. Nabava živil za izvedbo projekta Tradicionalni slovenski zajtrk ne sodi v okvir javnega naročila, ki ga imajo vzgojno-izobraževalni zavodi sklenjenega za svojo redno oziroma dnevno nabavo hrane in živil. Živila za ta namen se lahko naročijo neposredno z naročilnico ali sklenitvijo pogodbe o njihovi dobavi.

Če upravičenec na podlagi predhodno sklenjene javno naročniške pogodbe za dobavo živil za redno vsakodnevno oskrbo že sodeluje z določeno kmetijo, kmetijskim ali živilskim podjetjem, zadrugo ali drugim dobaviteljem, ki zagotavlja živila, ki so pridelana ali predelana v Sloveniji, lahko živila za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka naroči tudi pri njem. V tem primeru mu mora za živila za Tradicionalni slovenski zajtrk, ne glede na pri njem sklenjeno javno naročniško pogodbo oziroma okvirni sporazum, izdati naročilnico ali z njim za ta živila skleniti novo pogodbo o njihovi dobavi.

Več o dogodku ter uporabno gradivo najdete na povezavi TUKAJ.

Ključne besede: TSZ, Tradicionalni slovenski zajtrk, hrana, lokalni ponudniki

Nazaj