Prijava v šolsko shemo za šolsko leto 2023/2024

06. 09. 2022

V aplikaciji za elektronski vnos vlog je odprt razpis za oddajo vlog za odobritev vlagatelja za pomoč šoli za šolsko leto 2023/2024.

 

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

Rok za oddajo vlog je 1. december 2022.

Vljudno vas pozivamo k oddaji.

NAZIV STORITVE INSTITUCIJA

Izvajanje šolske sheme

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

 

Navodila in uporabne vsebine

 

Vir: ARSKTRP

Nazaj