Razpis za sodelovanje na 35. državnem ocenjevanju DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ 2024

20. 12. 2023

Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj in razstavo vseh nagrajenih izdelkov bo potekala od 17. do 19. maja 2024 v minoritskem samostanu na Ptuju. Tako kot v preteklih letih, bodo tudi letos izdelke ocenjevale strokovne komisije. Podeljena bodo zlata, srebrna in bronasta priznanja za kakovost.

 

 

Strokovne komisije ocenjujejo izdelke iz žit, mlečne in mesne izdelke, olja, kise, žgane pijače, suho sadje in druge suhe pridelke, vina, sadjevce – sadna vina, sadne in zelenjavne sokove, nektarje in sirupe, domače marmelade, džeme in sadne namaze, kompote, konzervirano zelenjavo in druge konzervirane pridelke, med, čaje, medice ter ribje izdelke.

Razpis in  pravilniki o ocenjevanju izdelkov na Dobrotah slovenskih kmetij 2024 so objavljeni na spletnih straneh KGZS in KGZS Zavoda Ptuj: www.kgz-ptuj.si in www.dobroteslovenskihkmetij.si.

Na ocenjevanjih Dobrote slovenskih kmetij lahko sodelujejo kmetije in druga kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri MKGP oziroma imajo trajne nasade vpisane v register pri MKGP ali so vpisani v register čebelnjakov ali v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov. Izdelki morajo biti pretežno iz surovin, pridelanih na lastnem kmetijskem gospodarstvu, del surovin je lahko dokupljen ali nabran (za čaje) na lokalnem območju. Pri izdelkih iz žit lastna surovina ni pogoj, če gre za peko na tradicionalni način.

Vsi, ki želite sodelovati na ocenjevanjih, se oglasite na lokalni enoti kmetijske svetovalne službe, kjer vam bo svetovalec oziroma svetovalka elektronsko izpolnil(a) prijavnico za vsak izdelek posebej. S seboj prinesite KMG MID vašega kmetijskega gospodarstva in potrdilo o plačilu kotizacije.

 

Zadnji rok za prijavo je petek, 19. januar 2024.

 

Vsi izdelki, dani v ocenjevanje, morajo biti opremljen z naslednjimi podatki:

  • ime izdelka,
  • sestavine, navedene po padajočem vrstnem redu,
  • čas in način priprave (klobase za kuhanje, čaji, testenine in sirupi).

Vzorci, ki ne bodo prijavljeni in oddani v skladu z razpisom, ne bodo sprejeti v ocenjevanje (premajhne količine, prerezani, nepravilno označen čas in način priprave ipd.). Podana ocena velja za izdelek, dostavljen na ocenjevanje.

Prispevek oziroma kotizacija za ocenjevanje znaša skupaj 30 evrov za prvi izdelek, za vsak naslednji izdelek na isto ime in priimek pa 25 evrov. V ceni je že vštet DDV.

Organizatorji razstave vabijo kmetice in kmete, ki želijo prodajati svoje nagrajene izdelke v času prireditve na Ptuju, da to sporočijo svetovalki oziroma svetovalcu za kmečko družino in  dopolnilne dejavnosti na kmetijah na območnem kmetijsko-gozdarskem zavodu.

 

Prijave oddajte svetovalki oz. svetovalcu za kmečko družino in  dopolnilne dejavnosti na kmetijah na območnem kmetijsko-gozdarskem zavodu, ki so vam na voljo tudi za vse podrobnejše informacije. Vabimo vas, da obiščete spletno stran www.dobroteslovenskihkmetij.si  ali www.kgz-ptuj.si.

RAZPIS. 

Organizatorji 35. festivala Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2024

 

 

 

Nazaj