Sektor sadja vstopil v program promocije za obdobje 2024 – 2026

19. 02. 2024

Sektor sadja je 1. 1. 2024 vstopil v že tretje programsko obdobje 2024–2026, v okviru katerega bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju s slovenskimi pridelovalci in predelovalci sadja izvajalo različne promocijske aktivnosti namenjene splošni promociji slovenskega sadja in promociji sadja ter izdelkov iz sadja z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«.

 

V skladu z Zakonom o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Ur. l. RS, št. 26/11 in 57/12) vstop v novo programsko obdobje pomeni, da bodo pridelovalci in predelovalci v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026 nadaljevali s plačevanjem prispevka za promocijo. Na podlagi odločitve sektorskega odbora za sadje se prispevek plačuje za vse sadne vrste in sicer za pridelovalce v višini 20 €/hektar intenzivnega sadovnjaka ter za predelovalce v višini 1,5 €/ tono v Sloveniji pridelanega in predelanega sadja. K tako zbranim sredstvom bo država zagotovila še najmanj 40 % proračuna.

Pridelovalci bodo s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja enkrat letno prejeli odločbo o odmeri prispevka za pridelavo sadja v intenzivnih sadovnjakih. Prispevek za pridelavo se plača za prejšnje koledarsko leto (za leto 2024 se bodo odločbe izdale v letu 2025).

Predelovalci v Sloveniji pridelanega sadja pa bodo morali sami obračunati prispevek (preko aplikacije EZPP) in ga plačati skladno z navodili. Pred začetkom plačevanja se sami opredelijo ali bodo prispevek plačevali mesečno ali letno. Mesečno pomeni, da plačujejo do 20. dne v mesecu za prejšnji mesec, letno pa, da plačujejo enkrat letno najkasneje do 31. januarja za preteklo leto.

Podrobna navodila za plačilo prispevka za zavezance iz sektorja sadja in vsa zakonodaja za programsko obdobje 2024-2026 je objavljena na spletni strani »Naša super hrana« na povezavi: https://www.nasasuperhrana.si/za-pridelovalce/zakonodaja-dokumenti-obrazci-promocija/

 

Vir: MKGP

Nazaj