Srečanje dobaviteljev in organizatorjev prehrane - projekt dinamični nabavni sistem za živila v javnih zavodih

14. 06. 2023

Mestna občina Kranj želi v okviru javnega naročanja živil vključiti čim več hrane proizvedene v domačem okolju s strani lokalnih ponudnikov v prehrano v javnih zavodih. Javni zavodi v občini se že tri leta vključujejo v skupen dinamični nabavni sistem živil ob pomoči zunanjih sodelavcev. 

 

Na včerajšnjem srečanju smo udeležncem javnih zavodov in ponudnikov živil predstavili delovanje Kataloga živil za javne zavode in portal Dobrote slovenskih kmetij. Katalog živil je namenjen temu, da javni zavod na enem mestu vidi ponudbo živil, ki je na trgu in na koncu lahko naredi predračun za javno naročilo. V katalogu se nahaja ponudba živil tako podjetij, zadrug kot tudi kmetij. Ponudniki živil kot so kmetije svojo ponudbo vnašajo prek portala Dobrote slovenskih kmetij, baze so med seboj povezane in tako ponudnik samo enkrat vnese svojo ponudbo, ki jo želi ponujati javnim zavodom ali horecca sektorju. 

Med razpravo udeležencev srečanja je bilo zaznati nezadovoljstvo sodelovanja z javnimi zavodi. Med lokanimi ponudniki živil in javnimi zavodi ne pride sodelovanja predvsem zaradi cene. Mestna občina Kranj se trudi spremeniti način sodelovanja med ponudniki živil in javnimi zavodi s tem, da razpisujejo skupno dinamično javno naročanje, prednost tega pa je, da ves čas dopušča, da se vključijo novi ponudniki živil. Na občini se tudi trudijo, da bi bil en od kriterijev pri javnem naročanju ogljični odtis, kar pomeni, da bi imeli radi v svojem sistemu čim več okolišlkih ponudnikov živil - kratke dobavne verige. 

 

 

Ponudnikom živil svetujemo tudi, da sami kontaktirajo javne zavode, predstavijo svojo ponudbo in jim pustijo tudi vzorce živil, ki jih na njihovi kmetiji ponujajo. 

 

Nazaj