Srečanje med ponudniki živil in javnimi zavodi v okviru MO Kranj

14. 09. 2023

V torek, 12.9.2023 je potekalo srečanje ponudnikov živil in javnih zavodov, katerega dogodek je organizirala Mestna občina Kranj. Namen dogodka je bil srečanje s predstaviki javnih zavodov, ki so zadolženi za naročanje živil v njihovih ustanovah ter ponudniki živil (kmetijami, zadrugami). Ponudniki živil so na stojnicah predstavili njihovo ponudbo živil, ki se jo da dobiti na njihovi kmetiji. 

 

Srečanje je potekalo na kmetiji Matijovc v Podbrezjih pri Naklem. Na začetku nas je pozdravil župan Mestne občine Kranj, g. Matjaž Rakovec, ter poudaril, da se bodo še naprej zavzemali, da bodo v njihovih javnih zavodih kot so vrtci in šole odkupovali čim več lokalno pridelanih/predelanih živil. V preteklem letu so izvedli dinamičen nabavni sistem (DNS) oz. skupno javno naročilo živil, ki se je dobro obnesel. Sledila je kratka predstavitev ankete Analiza javnih naročil živil v JZ na območju MO Kranj. Ugotovili so:

- da je povpraševanje večje od ponudbe, kar sledi, da bo potrebno povečati ponudbo ter količine živil,

- cene lokalnih, zlasti ekoloških živil so višje od uvoženih,

- cene obrokov ne sledijo podražitvam,

- lokalni ponudniki se ne javljajo na javna naročila. Zapleteni postopki odvračajo lokalne ponudnike; niso dobro organizirani, zato težko konukirajo velikim ponudnikom; povpraševanje ni usklajeno, zato ne morejo pripravljati stalne ponudbe. 

Preglodi rešitev: 

- pri JN postaviti natančnejša merila, ki bodo poudarjala kvaliteto in bodo v prid lokalnim pridelovalcem in predelovalcem  ( v usklajevanju s pomočjo pridelovalcev),

- združene (usklajene) ponudbe lokalnih pridelovalcev, da se poenostavi administracija in logistika oskrbe (zagotavljanje količin, prevozi, skladiščenje, embaliranje),

- večja prepoznavnost med JZ in lokalnimi ponudniki (skupna srečanja). 

 

Sledila je predstavitev kmetije gospodarja gostiteljske kmetije Janka Jegliča in ostalih ponudnikov živil. 

Več o tem pa tudi TUKAJ. 

Srečanje ponudnikov živil z JZ

Foto galerija

 

Nazaj