Svetovni dan tal: »Tla, kjer se hrana začne«

05. 12. 2022

Danes praznujemo svetovni dan tal, ki ga je leta 2013 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov.

 

Letošnji svetovni dan tal je s kampanjo "Tla, kjer se hrana začne" namenjen torej ozaveščanju o pomenu ohranjanja zdravih ekosistemov in blaginje ljudi z obravnavanjem vse večjih izzivov pri upravljanju s tlemi, povečanjem ozaveščenosti o tleh ter spodbujanjem družb k izboljšanju zdravja tal.

Kmetijska tla so ključna za slovenskega kmeta, ki je nosilec pridelave hrane in skrbnik slovenskega podeželja. Je torej najpomembnejši člen pri ohranjanju našega zdravja zaradi kakovosti hrane in kakovosti bivanja. Slovenija ima precej razgiban relief in talne lastnosti, kar posledično zelo omejuje možnosti za intenzivnejšo ter s tem učinkovito kmetijsko pridelavo. Predvsem zaradi velikega nagiba, plitvih in skalovitih tal ter vse večje pozidanosti imamo v Sloveniji vse manj površin, primernih za pridelavo hrane. Tla so svet, sestavljen iz organizmov, mineralov in organskih sestavin, ki z rastjo rastlin zagotavljajo hrano za ljudi in živali. Zato je ozaveščanje in širjenje informacij o pomembnosti tal bistvenega pomena.

Vir: MKGP

Nazaj