Varujmo opraševalce!

13. 04. 2023

Javnost je zelo dovzetna za varovanje okolja in ohranjanje pestrosti rastlinskega in živalskega sveta. Pomemben del te pestrosti so tudi kmetijske rastline. Te pa so podvržene napadom bolezni in škodljivcev, lahko v taki meri, da ogrozijo pridelek, s tem pa tudi ekonomski položaj pridelovalca.

 

Če se lahko ljubitelji poslužujejo t.i. biotičnih ukrepov (pobiranje škodljivcev – npr. koloradskega hrošča ali odstranjevanja bolnih delov rastlin), je to pri večji kmetijski pridelavi bistveno težje. Takrat je treba uporabiti fitofarmacevtska sredstva (FFS). Pa ne samo kmetje, tudi vrtičkarji posegajo po njih.

Kakorkoli, FFS imajo, kot vsaka 'zdravila', neželene stranske učinke. Zato jih je treba uporabiti v skladu z navodili, saj nepravilna uporaba lahko predstavlja nevarnost za okolje. Lastna zaščita, brezhibna škropilnica, temeljito izpraznjena in oprana embalaža so samoumenvne. Nikoli se ne sme škropiti v vetrovnem vremenu. Posebno skrb p treba nameniti čebelam in drugim opraševalcem. Njim nevarna sredstva imajo napis »nevarno za čebele« in poseben grafični znak. Pred uporabo teh sredstev obvezno pokosite podrast (najbolje čim bolj pozno zvečer, ko na podrasti ni več opraševalcev), škropljenje pa opravimo zgodaj zjutraj, pozno zvečer ali najbolje ponoči.  Če boste prisiljeni uporabiti za čebele nevarna sredstva, obvestite bližnje čebelarje.

Pred petnajstimi leti so Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Čebelarska zveza Slovenije začele intenzivno osveščati javnost o pravilni rabi FFS. Zaradi dobrega sodelovanja je bil zadnji večji pomor čebel zaradi napačne rabe sredstev za varstvo rastlin pred 12 leti.

Čebelam nevarna sredstva so na etiketi označena s tem grafičnim znakom.

Vir: KGZS

Ključne besede: FFS, pravilna raba, varujmo opraševalce

Nazaj