Višji delež države

27. 06. 2023

Sofinanciranje zavarovalne premije za kmetijsko proizvodnjo bo s 1. julijem zvišano s 55 na 60 odstotkov. 

 

Vlada je ta teden sprejela uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje. Po uredbi se od 1. julija višina sofinanciranja zavarovalnih premij za celotno kmetijsko proizvodnjo povečuje s 55 na 60 odstotkov obračunane zavarovalne premije.

Uredba, ki jo je pripravilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, določa namen, upravičence, pogoje in postopek za dodelitev pomoči za plačilo zavarovalnih premij, so sporočili z ministrstva.

Kaj vključuje

Predpis zajema zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje, in sicer zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave, viharnega vetra in viharja. Prav tako zajema zavarovanje materialne škode na sredstvih v primarni kmetijski proizvodnji pred nevarnostjo toče, viharja, viharnega vetra in teže snega.

Uredba zajema tudi zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola živali na kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico ali usmrtitve živali zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni.

Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje so upravičeni nosilci oziroma fizične in pravne osebe ter združenje pravnih oz. fizičnih oseb, ki se pri nas ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo in izpolnjujejo pogoje, določene z uredbo.

Sofinancirajo se zavarovalne premije, pri katerih je zavarovalno kritje z odbitno franšizo v višini najmanj 15 odstotkov zavarovalne vsote posevka, nasada ali plodov na posamezni zavarovani površini. Odkup odbitne franšize, manjše ali enake 15 odstotkom zavarovalne vsote posevka, nasada ali plodu na posamezni zavarovani površini se po tej uredbi ne sofinancira, so pojasnili na ministrstvu.

Druge podrobnosti

S predpisom se ureja tudi elektronska oddaja zahtevkov, podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom na spletnem mestu e-kmetija, sklepanje pogodb in vlaganje zahtevkov, odločitev o zahtevku in preveritev pred odobritvijo, zbiranje informacij, vodenje evidenc in pošiljanje podatkov, odgovornost za resničnost podatkov in vračilo neupravičeno izplačanih sredstev, poročanje in globe za prekrške.

Nazaj