Za več lokalne hrane v javnih zavodih

12. 06. 2024

Biotehniški center Naklo je v sredo, 5. junija 2024, gostil regijsko srečanje Skupaj za več lokalne hrane v javnih zavodih, ki so ga skupaj organizirali Mestna občina Kranj, Razvojna agencija Sora, Razvojna agencija Ragor in Biotehniški center Naklo.

Regijsko srečanje je bilo na Gorenjskem organizirano prvič in je bilo namenjeno lokalnim pridelovalcem, predelovalcem, organizatorjem prehrane, kuharjem in odgovornim osebam v javnih zavodih na Gorenjskem. Dogodka se je udeležilo 20 pridelovalcev ter okoli 60 predstavnikov javnih zavodov, med njimi ravnatelji, organizatorji prehrane, vodje kuhinj in kuharji.

Na Gorenjskem že dalj časa potekajo številne aktivnosti in projekti za še več lokalne hrane na jedilnikih javnih zavodov, različne organizacije v regiji pa si vztrajno prizadevajo, da bi bilo čim več obrokov v javnih zavodih pripravljenih iz lokalnih sestavin.

Srečanje je predstavljalo priložnost za izmenjavo mnenj, seznanitev s primeri že uveljavljenih dobrih praks, srečanje s ponudniki lokalne hrane ter vzpostavitev novih sodelovanj. Na posestvu Biotehniškega centra Naklo so bile postavljene tudi stojnice s predstavitvijo ponudbe prehranskih izdelkov lokalnih ponudnikov, tako da so se predstavniki javnih zavodov in ostali gostje lahko neposredno seznanili z obstoječimi in potencialnimi novimi dobavitelji.

 

 

V Kranjskih vrtcih v določenih kategorijah 50% lokalnih dobaviteljev

V prvem delu srečanja so udeležence nagovorili Ivan Meglič, župan Občine Naklo, Manja Zorko, podžupanja Mestne občine Kranjdr. Marijan Pogačnik, direktor Biotehniškega centra Naklo, ter Gašper Kleč, v. d. direktorja Razvojne agencije Sora.

Vsi so izpostavili pomembnost zdrave in lokalno pridelane hrane. Da bi sistem oz. proces učinkovito deloval, je pomembno vključevanje različnih deležnikov od pridelovalcev, zadrug, javnih zavodov, učiteljev ter drugih. Celotna veriga trenutno med seboj še ni dobro povezana, zato je delež lokalne hrane v javnih zavodih še prenizek in v nekaterih kategorijah živil stežka dosega zakonske predpise glede lokalne ekološke hrane in živil iz Shem kakovosti.

 

 

V nadaljevanju so udeleženci prisluhnili zelo zanimivim in aktualnim strokovnim predavanjem. Marjeta Podpečan iz Kranjskih vrtcev je predstavila rezultate javnega naročila za prehranske artikle za leto 2024, kjer na določenih kategorijah že dosegajo skoraj 50% lokalnih dobaviteljev. Izpostavila je, da je s pravo vizijo ter pristopom organizatorjev prehrane ter direktno komunikacijo s pridelovalci možno doseči visoke deleže lokalnih dobaviteljev. Aleš Fister iz Ekološke kmetije Porta je predstavil izzive in predloge lokalnih ponudnikov pri sodelovanju z javnimi zavodi. Izpostavil je predvsem, da kmetje težko dostopajo do znanja, ki ga potrebujejo za uspešno poslovanje (trženje in digitalizacija). Dejstvo je, da se pridelovalci premalo povezujejo med seboj. Nadalje je izpostavil tudi predelavo svojih izdelkov na primeru rdeče pese, kajti zavodi potrebujejo že predelano peso (skuhano). Na strani pridelovalcev in javnih zavodov se srečujejo s pomanjkanjem kadrov. Pogreša pa tudi bolj smelo vizijo javnih zavodov, pri uvajanju ekološke hrane, ki pomeni tudi varovanje okolja, ker se pri pridelavi ne uporablja škropiv, gnojil, pesticidov in je tudi bolj hranilna. Predlagal je tudi, da bi javne površine v lasti občin namenili za vzgajanje ekološko pridelane hrane.

Marcela Klofutar iz Hiše Linhart je predstavila svoje videnje, dolgoletna prizadevanja ter sodelovanje z javnimi zavodi, saj zgolj zadovoljni in motivirani zaposleni za otroke kuhajo zdravo. Andreja Širca Čampa, strokovnjakinja za zdravo prehranjevanje, klinična dietetičarka, je predstavila koristi uporabe lokalno pridelane hrane v javnih zavodih. Nina Kaličanin iz BC Naklo pa lokalno prehrano kot priložnost za žensko podjetništvo. Vsi predavatelji so sodelovali tudi na okrogli mizi, kjer so bili oblikovani tudi predlogi za bolj učinkovito sodelovanje in uvajanje lokalno pridelane hrane v javne zavode, ki jim bo skušala slediti regija.

V drugem delu so se na stojnicah predstavili lokalni ponudniki, ki so se predstavili predstavnikom javnih zavodov, z željo, da bodo v prihodnjem letu že postali njihovi redni dobavitelji.

Organizatorji dogodka so ob koncu kot ključne zaključke srečanja izpostavili potrebo po dvigu plač kuharjem, dvigu ugleda kuharskega poklica (npr. letno tradicionalno srečanje/tekmovanje kuharjev iz javnih ustanov s strokovno-izobraževalnim delom, dolga miza gorenjskih kuharjev v javnih zavodih), nujno vzpostavitev sistema vidnosti kuharjev v javnih zavodih, »privlačnost« obrokov za otroke in kuhanje v javnih zavodih s priznanimi kuharji ali z dobavitelji – na primer prvi petek v mesecu je z nami  priznani kuhar, dobavitelj. Ti zaključki bodo posredovani odločevalcem politik in pripravljalcem zakonodaje (Vladi Republike Slovenije, županom …).

 

FOTO: Razvojna agencija Ragor.

 

Vir: MO Kranj

Nazaj