Začenja se novo programsko obdobje za sektor sadja

05. 02. 2024

Z začetkom leta 2024 sektor sadja vstopa v že tretje triletno programsko obdobje, v okviru katerega bo kmetijsko ministrstvo v sodelovanju s slovenskimi pridelovalci in predelovalci sadja izvajalo različne promocijske aktivnosti, ki bodo namenjene splošni promociji sadja in promociji sadja ter izdelkov iz sadja z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«.

 

Na podlagi odločitve sektorskega odbora za sadje sektor sadja z letom 2024 vstopa v programsko obdobje 2024–2026, kar je zanje že tretje programsko obdobje. Odločitev za nadaljevanje promocijskih aktivnosti je bila sprejeta na podlagi prepričanja, da je ravno neprekinjena promocija ključnega pomena za ohranjanje stika s potrošniki. S povečanim ozaveščanjem in informiranjem sektor spodbuja povpraševanje po slovenskem sadju.

V skladu z Zakonom o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov odločitev o vstopu v novo programsko obdobje za sektor bodo pridelovalci in predelovalci sadja nadaljevali s plačevanjem prispevka za promocijo. Prispevek se bo še naprej plačeval za vse sadne vrste in sicer v višni 20 €/ha intenizivnega sadovnjaka ter v višini 1,5 €/ tono v Sloveniji pridelanega sadja, ki se ga predela. K sredstvom zbranih s prispevkom država doda vsaj 40 % proračuna.

gajbice jagod z oznako izbrana kakovost slovenija

Potekale bodo številne promocijske aktivnosti

Aktivnosti promocije bodo namenjene splošni promociji sadja in promociji sadja, še posebej tistega, ki nosi znak »izbrana kakovost – Slovenija« in potrošnikom zagotavlja, da je sadje pridelano in predelano v Sloveniji, da je postopek pridelave in predelave dodatno kontroliran s strani neodvisnih kontrolnih organov ter da sadje dosega dodatne kakovostne parametre. S svojimi sporočili o lokalni, sveži in sezonski ponudbi sadja, označenega z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«, se kampanja dotika tudi trajnostnega razvoja. Promocijske aktivnosti bo še naprej spremljal slogan »Najboljše imamo doma«, ki dodatno poudarja pomen izbire sadja in izdelkov iz sadja iz naše bližine.

Kampanje se bodo izvajale s pomočjo različnih komunikacijskih orodij (televizija, digitalni kanali, radio…) kot tudi preko posebnih dogodkov, ki so se v preteklih kampanjah izkazali kot zelo učinkovit način ozaveščanja in dodatnega informiranja potrošnikov, med njimi Dan za jabolka, ki je potekal pod sloganom »Najboljša ne padejo daleč od drevesa«, ter Promocija slovenskih jagod na Radiu Aktual.

Rezultati aragon raziskava o prepoznavnosti oznake izbrana kakovost

Merjenje uspešnosti promocijske kampanje 2023−2024 prineslo odlične rezultate

Glede na opravljeno raziskavo se je izkazalo, da najvišja stopnja zaupanja velja za znak »izbrana kakovost – Slovenija«, ki je med vsemi ocenjevanimi znaki tudi najbolj poznan.

Večina potrošnikov (80 %) je že kdaj kupila sadje, označeno z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«. Okrog dve tretjini je takšno sadje kupilo v zadnjem mesecu. Primerjalno gledano v času se nadaljuje trend naraščanja deleža potrošnikov že vsaj kdaj/v zadnjem mesecu kupilo sadje z oznako »izbrana kakovost – Slovenija«. 

Potrošniki vidijo največjo prednost nakupa sadja, pridelanega v Sloveniji, predvsem v svežini ter menijo, da s tovrstnim nakupom podpirajo domače pridelovalce. Precejšen delež (42 %) jih vidi prednost nakupa sadja lokalnega izvora v tem, da gre za sezonsko sadje ter v krajši transportni poti in posledično nižjem ogljičnem odtisu (38 %).

Se sprašujete, kje dobiti kakovostno lokalno pridelano sadje?

Ponj vam ni treba daleč, saj lahko na našem Zemljevidu ponudnikov lokalne hrane najdete številne ponudnike lokalno pridelanega in predelanega sadja. Pomagate si lahko z iskalnikom ter izbirate med različnimi kategorijami izdelkov in shemami kakovosti. Sadje z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« pa najdete tudi v trgovinah, in sicer glede na letni čas ter sezonskost.

 

Vir: Našasuperhrana

Nazaj