Zaščiteno seneno meso

16. 08. 2023

Na pobudo KGZS je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nacionalno zaščitilo »seneno meso« z zajamčeno tradicionalno posebnostjo. V času postopka zaščite so proizvajalci senenega mesa ustanovili Zavod seneno meso in mleko. 

 

Seneno meso goveda, drobnice in kopitarjev se proizvaja po tradicionalnih proizvodnih postopkih, saj je kombinacija krmljenja sena in paše ter ima prednosti, ki so značilne za seneno mleko in pašno meso. Za prirejo »senenega mesa« se zahteva paša živali, ki mora v času vegetacijske dobe trajati minimalno 120 dni, pozimi pa se živali krmijo pretežno s suho voluminozno krmo. Kot dopolnilno krmo se lahko uporabljajo sveže križnice, koruza, žita in korenovke, kot so sveža ogrščica, svež oves, sveža koruza, krmna pesa, prepovedana pa je uporaba fermentirane krme, kot so silaža krmnih rastlin, silirano zrnje žit, okrogle bale v foliji ter uporaba živali in krmil, ki so »gensko spremenjena«.

Senena prireja mesa je izrazito lokalno orientirana, z visokim deležem travniške krme (paša in seno), predstavlja tradicionalni pristop pri reji živali in je izredno trajnostno naravnana, saj varuje podnebje, tla in spodbuja biotsko raznovrstnost.

Ministrstvo bo vlogo za »seneno meso« poslalo v presojo še Evropski komisiji za registracijo »senenega mesa« na ravni EU.

Rejci, ki želijo uporabljati ime »seneno meso«, morajo predhodno pri certifikacijskem organu pridobiti certifikat, ki potrjuje, da  njihova proizvodnja poteka skladno z zahtevami v specifikaciji. 

Nazaj