Zbirka tradicionalnih sort sadnih rastlin

14. 02. 2023

Konec leta 2022 je izšla brošura Zbirka tradicionalnih sort sadnih rastlin, ki so jo pripravili na Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje. Zbirka obsega kar 169 sort sadnih rastlin iz travniških sadovnjakov.

 

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje so v okviru LAS projekta Inovativne rešitve v kmetovanju za varovanje naravnih virov pripravili brošuro Zbirka tradicionalnih sort sadnih rastlin. Zbirka obsega 169 sort sadnih rastlin iz travniških sadovnjakov. Večino fotografij so naredili na tradicionalni razstavi sadja v Slovenj Gradcu, ki so jo jeseni 2022, že petnajsto leto zapored, pripravili tamkajšnji kmetijski svetovalci, v sodelovanju s člani Sadjarskega društva Mislinjske doline Lesnika.

Brošura, ki je nastala na pobudo svetovalke Maruše Vaukan je pripravljena tako, da omogoča enostavno določanje sort jabolk. Prav tako vam je lahko v pomoč tudi pri izbiranju sort sadnih rastlin za vaše travniške sadovnjake ali vrtove, saj lahko željene sorte v drevesnici naročite že leto pred saditvijo.

Drevesnice želimo spodbuditi k strokovnemu razmnoževanju in vzgoji vrst in sort sadja, ki uspevajo brez ali z minimalno uporabo sredstev za varstvo rastlin, in omogočajo naravi prijaznejšo pridelavo. Tradicionalne sorte bomo ohranili le, če bodo kupci v vsaki slovenski drevesnici našli tudi ponudbo starih in odpornih sort sadja.

Želimo si, da Zbirka tradicionalnih sort sadnih rastlin pripomore k bogatenju znanja o sortah in k prenosu znanja na mlajše generacije.

 

Vir: KGZ Celje

Nazaj